Preus i Condicions

 

CONDICIONS D’ABONAMENTS

Dins les campanyes de fidelització de FISIO SALUT MONTGAT, oferim als nostres clients la possibilitat de la contractació d’abonaments de sessions així com a la compra puntual de sessions amb descomptes especials, amb la finalitat de que els clients es beneficiin d’una reducció en el preu unitari de cada sessió.

Aquestes campanyes estan subjectes a condicions particulars exposades a continuació.

La compra per part del client de qualsevol tipus d’abonament o promoció, implica la íntegra acceptació sense reserves d’aquestes condicions.

 

ADHESIÓ A LA CAMPANYA:

Els abonaments individuals podran ésser utilitzats exclusivament per la persona propietària de l’abonament.

Les sessions individuals promocionals podran ésser utilitzades exclusivament per la persona propietària d’aquestes sessions.

El client accepta expressament que no podrà cedir les sessions a terceres persones, independentment de les circumstàncies.

Els abonaments familiars podran ésser utilitzats exclusivament per la persona propietària de l’abonament així com pels seus familiars directes (pare, mare, fills/es, germans, o avis/es).

PREUS I CONDICIONS

Els abonaments tindran una vigència d’un any des del moment de la seva compra. Passat aquest periode, la condició d’abonament deixarà d’existir com a tal, restant de l’import total pagat les sessions efectuades (amb tarificació normal i perdent el dret de bonificació), i quedant la resta de l’import com a saldo a favor del client.

En cap cas es retornarà l’import en efectiu ni amb cap altre mètode de pagament.

El client accepta expressament que no podrà reclamar la devolució de cap import i no tindrà dret a cap tipus d’indemnització per part de Fisio Salut Montgat.

 

DRETS ASSOCIATS A LA PROMOCIÓ

Fisio Salut Montgat es reserva el dret de suspendre l’aplicació de la promoció i/o desactivarla de manera definitiva en cas d’abús per part del client o comportament inadequat.

La reserva de cita i la no presentació a la mateixa, o l’anulació amb menys de 24h d’antelació, suposarà la pèrdua de l’import de la sessió per compensar el perjudici al propi centre.

Obrir chat
1
Hola, et podem ajudar?